• Tüm İhtiyaçlarınız Tek Bir Atölyede...

  Tüm İhtiyaçlarınız Tek Bir Atölyede...

 • Ana Fikrimiz: Güven, Verimlilik, Kâr ve Süreklilik...

  Ana Fikrimiz: Güven, Verimlilik, Kâr ve Süreklilik...


HİZMETLERİMİZ

 • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

  Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

  Finans Atölyesi, Yönetim Danışmanlığında firmaların iş süreçlerini, stratejilerini ve organizasyonel yapılarını tarafsız ve uzman bir bakış açısıyla inceleyerek, şirketlerin performansını arttıracak, verimli ve kârlı büyümelerini destekleyecek çözüm ve öneriler sunmaktadır.

  • Maliyet yönetimi
  • Finansal modellerin kurgulanması ve optimizasyonu
  • Risk takip sistemlerinin oluşturulması
  • Kurum bağlılığı

  Detaylar

 • Finansal Danışmanlık

  Finansal Danışmanlık

  Finans Atölyesi, şirketlerin finansal pozisyonlarının iyileştirilmesi ve şirketlere sürekli kârlılık sağlama amaçlı finansman çözümleri üretilmesi konularında uzmanlığını hizmetleriyle birleştirmektedir. Bunun için yeni finansman kaynakları bulunması, finansal yeniden yapılandırma yapılması ve finansal verimliliği arttırıcı destekler vermektedir.

  • Yeni banka limitleri oluşturma
  • Var olan kredilerin vadelerini iş koluyla uyumlu hale getirme
  • Kredilerin maliyetlerini gözden geçirme

  Detaylar

 • Kurumsal Finansman Danışmanlığı

  Kurumsal Finansman Danışmanlığı

  Birleşme ve Satın Alma:

  Finans Atölyesi, yapısı halka arz için müsait olmayan, aynı zamanda kaldıraç kullanmak istemeyen firmalar için en önemli kaynak olan birleşme ve satın alma işlemleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Kısaca bu işlemleri özetlemek gerekirse;

  • Finansal inceleme ve istihbarat çalışması (Alıcı ve satıcı şirket için)
  • Değerleme hizmetleri
  • Pazar ve sektör incelemeleri
  • Birleşme ve satın alma sonrası hizmetler

  Halka Arz:

  Halka arz, düşük maliyetli fon sağlama açısından, şirketler için önemli bir enstrümandır. Finans Atölyesi halka arz faaliyetleri kapsamında, şirket değerini maksimize etme amacına yönelik olarak;

  • Halka arz zamanlaması
  • Gerekli esas sözleşme değişiklikleri
  • SPK ve BIST ile ilişkilerin yürütülmesi
  • Şirket değerlemeleri ve satış yöntemleri gibi halka arz sürecindeki tüm aşamalarda uzmanlarımız vasıtasıyla, şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir

  Detaylar

 • Satış ve Pazarlama Danışmanlığı

  Satış ve Pazarlama Danışmanlığı

  Finans Atölyesi ekibi, uzun yıllardır yaptığı işler, aldığı görevler ve bulunduğu pozisyonlar sebebiyle pazarlama ve satış stratejilerini hazırlama konusunda büyük bir deneyime sahiptir. Ekibimiz, birbiriyle aynı olduğu düşünülen oysa ki birbirinin tamamlayıcısı olan bu iki kavram için (Pazarlama ve Satış) stratejilerinizi gözden geçirerek olanaklarınızı ve aktivitelerinizi değerlendirip size en etkin pazarlama ve satış modelini önerebilir.

  • Piyasa analizleri yapmak ve piyasa potansiyelini tahmin etmek
  • Marka stratejileri geliştirmek
  • Hedef segmentleri ve hedef grupları belirlemek
  • Rekabet analizleri hazırlamak
  • Fiyatlandırma modellerini analiz etmek ve gözden geçirmek, gelir ve kârlılığı arttırmak için en uygun stratejileri seçmek
  • Daha etkin satış gücü oluşturmak
  • Satış ekibi için performans ölçüm kriterlerini tanımlamak, oluşturmak ve uygulamak

  Detaylar

 • Dış Ticaret Danışmanlığı

  Dış Ticaret Danışmanlığı

  Finans Atölyesindeki uzmanlarımız sizlere hem ürün ve hizmetlerinizin en yüksek katma değerlerle alınıp satılacağı yerleri/ülkeleri bulma, hem de bu işlemleri yaparken A’dan Z’ye tüm Dış Ticaret prosedürlerini yerine getirmenize yardımcı olmaktadır. Finans Atölyesi size, şirketinizin bünyesinde bir Dış Ticaret Departmanı, yabancı dil ya da Gümrük/Dış Ticaret mevzuatını bilen olmasa bile bu işlemleri sorunsuz yerine getirebilecek alt yapıyı ve uzmanları sunabilmektedir.

  Detaylar

 • Hukuk Danışmanlığı

  Hukuk Danışmanlığı

  Hukuk Danışmanlığı, Finans Atölyesi’nin en önemli hizmetlerinden biridir. Çünkü Finans Atölyesi olarak bizler, Hukuk Danışmanlığını sadece anlaşmazlıkları çözme yolu ve bir işin sonucu olarak değil, her işin öncesinde alınması gereken en önemli danışmanlıklardan biri olduğunu düşünmekteyiz.

  • Şirketin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bakımından risk analizinin yapılması
  • Koruyucu Avukatlık çalışmaları kapsamında iş sözleşmelerinin ve iş yeri personel yönetmeliklerinin hukuki açıdan incelenerek rapor hazırlanması
  • Şirketlerin her türlü alacağının Türkiye sınırları içindeki icra müdürlükleri nezdinde takip edilerek alacağın tahsili için gerekli icra işlemlerinin gerçekleştirilmesi

  Detaylar

 • Vergi Danışmanlığı ve Denetsel Danışmanlık

  Vergi Danışmanlığı ve Denetsel Danışmanlık

  Finans Atölyesi ekibinde yer alan YMM ve MMM’lerle birlikte, şirketlerin en önemli sorunlarından biri olan Vergi konularında hem eğitimler verilmekte hem de şirket yönetimiyle birlikte oluşturulan stratejik planlamalara göre danışmanlık yapılmaktadır. Ayrıca firmanın mali yapısı denetlenerek, ortaklarına firmanın güncel durumu (dönemsel maliyet ve kâr/zarar durumları, vb), gelecek projeksiyonları ve gidilecek yolda oluşabilecek risk ve tehditler hazırlanacak raporlarla sunulmaktadır.

  • Mali yapı ve karlılık analizleri ile kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesine yönelik denetim ve danışmanlık hizmetleri
  • Yatırım ve Proje Geliştirme Hizmetleri
  • Bilanço ve diğer mali tablo analizleri

  Detaylar

 • Belgelendirme ve Eğitim Danışmanlığı

  Belgelendirme ve Eğitim Danışmanlığı

  Finans Atölyesi, belgelendirme yaparken, bu belgelerin tam olarak amaçlarını, ne için gerekli olduklarını ve sağlayacağı faydaları firmanıza net bir şekilde anlatmakta ve uygulamaktadır. Bu konuda uzman olan ekibimiz size Sistem ve Ürün Belgelendirme konularında hizmet vermelerinin yanı sıra bu süreçlerin eğitimleri, gerekirse yazılacak projelerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

  Finans Atölyesi’nde belgelendirmenin yanı sıra firmaların tüm ihtiyaçları için oluşturulmuş bir skala üzerinden gidilerek hazırlanmış eğitim programlarımız da mevcuttur. Her biri kendi konusunda uzman olan, hem teori hem de pratikte konularında çalışmış/çalışanlardan oluşan bir ekiple eğitimler verilmektedir.

  Detaylar

 • Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

  Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

  Finans Atölyesi’nin her biri kendi dallarında uzman Bilgi Teknolojileri (BT) Danışmanları kurdukları ekiplerle firmaların tüm BT ihtiyaçlarına hızlı ve sorunsuz çözümler bulmaktadır.

  • Firmaların internet sitelerinin kurulumu/yeniden düzenlemesi ve güvenliği
  • Sosyal medya hesapları ve yönetimi
  • Mail server kurulumu/ güvenliği ve yedeklenmesi
  • Muhasebe programlarının (SAP, Netsis, Logo, vb) daha verimli bir şekilde kullanılması

  Detaylar

 • Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertiz Danışmanlığı

  Gayrimenkul Değerleme ve Ekspertiz Danışmanlığı

  Finans Atölyesi’nin SPK Lisanslı, bir çok banka, finansal kurum ve halka açık şirketle çalışan Gayrimenkul Değerleme Danışmanı, şirketlerin aktifinde yer alan gayrimenkullerin değerlemesi, var olan ya da alınacak olan, yatırım yapılacak olan yerlerin gerçek anlamlarıyla değerlendirilmesi, detaylarının, risk ve tehditlerin, avantaj ve gelecek değerlemelerinin net bir şekilde bilinmesi ve bankacılıkta teminat yapısı olarak kullanılan gayrimenkullerin ekspertiz raporlarının hazırlanması konularında hizmet vermektedir.

  Detaylar

 • Enerji Danışmanlığı

  Enerji Danışmanlığı

  Finans Atölyesi, bu sektörde faaliyet gösteren veya göstermek isteyen firmalara sahip oldukları iş ve yatırım olanaklarını en verimli şekilde kullanarak bu sektörde yer alabilmelerini sağlayacak yasal düzenlemeler (EPDK ve diğer ilgili mevzuat ) ile idari ve teknik konulara ilişkin danışmanlık ve proje hizmeti sunmaktadır.

  • Yenilenebilir enerji proje finansmanları
  • Yenilenebilir enerji proje geliştirmeleri (Anahtar teslim projeler)
  • Konvansiyonel ve yenilenebilir enerji üretimi için lisans başvuru ve takip işlemlerini gerçekleştirmek
  • Saha seçimi ve değerlendirmesi için her türlü ölçüm ve fizibilite hizmetlerini gerçekleştirmek

  Detaylar

 • Emlak Danışmanlığı

  Finans Atölyesi, sertifikalı ve tecrübeli emlak danışmanı ile gayrimenkul sektörü araştırmalarını ve lokasyon analizlerini en güncel haliyle takip eder. Satmak, almak ya da kiralanmak istenen gayrimenkul işlemlerinizde şirketinize/kişiye özel çözümlerle aracılık eder.

  Detaylar

 • Tarım Danışmanlığı

  Tarım Danışmanlığı

  Bir ülkenin en önemli değerlerinin başında toprağı, tarımı ve çiftçisi gelmektedir. Son dönemde finans sektöründe de tarıma karşı bakışlar değişmiş ve tarımı destekler nitelikte özel krediler ve imkânlar oluşturulmuştur.

  Finans Atölyesi’nin, tarımsal desteklerle ilgili uygulamaları yakından bilen ve bu konuda bir çok yeni ürün ve hizmetin bankalarda hayata geçirilmesine ön ayak olmuş Finansal Danışmanları sayesinde tüm banka, finansal kurumlar, TKDK ve Avrupa Yatırım Bankası Fonları gibi Tarımı ve Kırsal Kalkınmayı Destekleyen Fonlardan finansman ve desteklemeler sağlanmaktadır.

  Detaylar